Groothandelsprijzen tot 10% korting!

Muggenbestrijding op de boerderij

Tips & advies over ongedierte

Geschreven door: Francois van Iersel
Muggenbestrijding op de boerderij

Producten: muggen, muggen bestrijden, muggenbestrijding

Met deze producten ben je snel van het ongedierte uit dit artikel af!

vliegdeken-insectendeken-paardendeken-zebra-incl-nekdeel
Vliegendeken voor Paarden met nekdeel - OP=OP 135-185
37,50
vliegdeken-insectendeken-paardendeken-zebra-incl-nekdeel
Vliegendeken voor Paarden met nekdeel - OP=OP 155-205
37,50
vliegdeken-insectendeken-paardendeken-zebra-incl-nekdeel
Vliegendeken voor Paarden met nekdeel - OP=OP maat 125-175
37,50
vliegdeken-insectendeken-paardendeken-zebra-incl-nekdeel
Vliegendeken voor Paarden met nekdeel - OP=OP 145-195
37,50

Muggenbestrijding is van cruciaal belang

Nederlandse en Europese huishoudens zijn gaan vertrouwen op een voedselvoorziening die overvloedig, betaalbaar en veilig is. Dit zijn garanties die worden geboden door een efficiënt netwerk van ongeveer 10 miljoen boeren bedrijven in Europa, waarvan het overgrote deel door families wordt geëxploiteerd.

Het beschermen van de Europese landbouwgrond tegen door muggen overgedragen ziekten is van cruciaal belang om de continuïteit van de voedselketen te waarborgen. Muggen zijn meer dan hinderlijk op de boerderij; ze vormen een bedreiging voor de gezondheid van vee en het levensonderhoud ervan.

Muggen zijn niet alleen dragers en verspreiders van ziekteverwekkende virussen, ze maken daarnaast ook nog eens geen onderscheid tussen koeien, paarden, geiten, mensen of andere warmbloedige wezens die kooldioxide uitademen. Het zijn allemaal potentiële gastheren (en dus slachtoffers) voor een bloedmaaltijd op wat traditioneel een vruchtbare voedingsbodem is voor deze vervelende bijtende insecten. 

Bestrijden van muggen is van cruciaal belang. De virus verspreidende insecten besmetten het vee op de boerderijen en maken vele mensen ziek. Des te hoger de temperaturen in Nederland en heel Europa worden des te meer overlast er van invasieve muggensoorten zal komen, met als gevolg dat er meer mensen en dieren ziek worden door de virussen die ze verspreiden.

Op boerderijen zijn vaak ideale broedomstandigheden aanwezig waardoor muggen zich gemakkelijk kunnen vermenigvuldigen en overleven. Muggenbestrijding op de boerderij is dus geen luxe maar een noodzakelijk iets waar steeds meer rekening mee gehouden moet gaan worden. 

Het belang van muggenbestrijding op de boerderij

De door muggen overdraagbare ziekten en virussen vormen een bedreiging voor mens en vee in met name de warme Europese landen en steeds meer ook in Nederland. Boerderijen en met name de veehouderijen zijn afhankelijk van schone en gezonde dieren om het veilige en heerlijke voedsel te kunnen leveren waar Europeanen en Nederlanders dag in dag uit op rekenen.

De bestrijding van muggen bij vee is zo belangrijk omdat dieren die voortdurend door muggen worden lastiggevallen, niet goed zullen eten omdat ze continu gestoord worden. Het is niet ongebruikelijk dat koeien en geiten minder melk geven, terwijl runderen, schapen en pluimvee gewicht kunnen verliezen. Muggen brengen virussen over die encefalitis (hersenontsteking) veroorzaken bij paarden en myxomatose (pokkenvirus) bij konijnen.

Landbouwbedrijven kunnen niet zonder water, en hetzelfde geldt voor muggen. De moderne landbouwactiviteiten van vandaag, bestaande uit hectares land, machines, gebouwen en voertuigen, creëren typische en perfecte micro-omgevingen waar muggen gemakkelijk in kunnen overleven en broeden.

Wetende dat steekmuggen (bijtende muggen) een potentieel probleem zijn, is de eerste stap het vermijden van een muggenplaag. Er zijn goede efficiënte manieren waarop de huidige landbouwactiviteiten het risico op een plaag van muggen effectief kunnen verminderen. 

Deze efficiënte manier van werken en denken zou op elke boerderij deel moeten uitmaken van een IPM werkwijze. Moderne muggenbeheersing past perfect in elke vorm van IPM (Integrated Pest Management)

Muggenbestrijding voor de boerderij

De 3 basisprincipes van muggenbeheersing op de boerderij.

 1. Zorg voor het voorkomen of verwijderen van afvalwater dat langer dan 4 dagen kan blijven staan.
 2. Zorg voor een goede irrigatie rondom bedrijfsgebouwen zodat oppervlaktewater niet langer dan 4 dagen kan blijven liggen.
 3. Onderhoud gebieden rondom vijvers, sloten en ondiepe waterlanden goed zodat water weg kan stromen. 

Elke stilstaande staande watermassa is een perfecte broedplaats voor muggen. Ze gedijen goed in vijvers, sloten, velden en containers. Oude banden, vogelbaden, verstopte dakgoten, deksels van vuilnisbakken, speelgoed, emmers, schotels onder bloembakken en zelfs voerbakken voor huisdieren zijn allemaal ideale broedplaatsen voor muggen als ze niet regelmatig worden ontdaan van water.

Permanente natuurlijke wateren, zoals vijvers of sloten, zijn niet altijd een goede omgeving voor muggen vanwege de aanwezigheid van roofinsecten en vissen. Omgekeerd kunnen zeer onkruid rijke en ondiepe waterlopen die een behoorlijke hoeveelheid overtollige afvoer van kunstmest of mest krijgen, toevluchtsoorden zijn voor muggen. 

Voorkom dergelijke afvoer door goede drainage, minimaal gebruik van kunstmest en bufferzones tussen open velden en waterlanden. Door onkruid te bestrijden, kunnen natuurlijke vijanden effectiever op muggen jagen. Natuurlijke stromen hebben ook de neiging om stilstaande poelen te creëren terwijl ze zich een weg banen door het land. 

Hier enkele manieren om te voorkomen dat de natuur een goede muggenbestrijding in de weg staat:

 • Zorg ervoor dat biezen en lisdodden  worden uitgedund en dat oude bladeren zich niet opstapelen.
 • Als ondiepe waterlanden een probleem vormen, maai ze dan tijdens het droge seizoen.
 • Als een stroom stilstaande plassen vormt, graaf dan kleine greppels om de stroom met de plassen te verbinden.

Boerderijen langs de kust moeten ook waakzaam zijn om stilstaand water door getijden of regen te vermijden. Dit probleem kan effectief worden aangepakt door greppels te graven die helpen bij de afwatering zodra de regen ophoudt of het getij zakt. 

Hier zijn enkele aanvullende maatregelen die je kunt nemen bij het maken van een plan voor het bestrijden van muggen op de boerderij:

 • Vijvers onderhouden : Vijvers met stilstaand water zijn geweldige plekken voor muggen om te broeden, tenzij de juiste maatregelen worden genomen om ze te onderhouden. Egaliseer de zijkanten  goed, voorkom overgroeide vegetatie en zet insectenetende vissen uit.
 • Afvoer sloten in weilanden: Elke sloot die meer dan vier dagen stilstaand water zou kunnen bevatten, is een potentiële broedplaats voor muggen. Sloten maken onderdeel uit van de waterhuishoudkundige infrastructuur. Het is belangrijk dat de doorstroming goed en regelmatig gebeurd.
 • Inspecteer wegen en paden op en rondom de boerderij: Zelfs de kleinste kuil of scheur kan bij warmer weer uitnodigend zijn voor muggen. Deze wateren bevatten weinig tot geen roofdieren en bevinden zich mogelijk op wegen en paden waar niet vaak en niet veel verkeer komt. Houd ook afwateringsgebieden en sloten langs de weg vrij van puin of blokkades. Regenwater moet goed worden afgevoerd om stagnatie te voorkomen.
 • Gebruik verlichting bewust : Er zijn meerdere lichtbronnen aanwezig op elke boerderij. Aangezien muggen door licht worden aangetrokken, kan deze potentiële aantrekkingskracht in een voordeel worden omgezet. Naast het dimmen of uitschakelen van lichten, zijn er specifieke soorten lichten die kunnen worden gebruikt om muggen af ​​​​te weren. Gele gloeilampen of tl-lampen in de schuur of stal vormen een veel minder aantrekkelijk doelwit voor muggen. Plaats buitenverlichting nooit op een bedrijfsgebouw of woning maar juist op afstand.
 • Pas op voor boomgaten : Steekmuggen, dansmuggen, knutten en andere muggensoorten zijn gebruiken regenwater dat zich ophoopt in boomgaten om hun larven in te ontwikkelen. Boomgaten zijn te vinden in oude boomgaarden, maar ook in landschaps- en wilde bomen. Om te voorkomen dat de potentiële vogelhabitat in de zomermaanden wordt verstoord door muggen, kun je proberen een eenvoudig gat in de bodem van het boomgat te boren zodat het water er uit kan.
 • Plaatsen van muggenvallen : Laten we eerlijk zijn: sommige boerderijen zijn groot en het is niet altijd gemakkelijk om elke plas met stilstaand water op te merken. Er kunnen daardoor gevallen zijn waarin muggen toch op het terrein broeden. Vang deze weg door het plaatsen van de innovatieve Ovi-Catch AGO muggenvallen.

Dit zijn slechts enkele irrigatietechnieken om muggen te bestrijden en te voorkomen op de boerderij. Ervoor zorgen dat de omliggende landbouwgrond en bijbehorende gebouwen niet de welkomstmat voor muggen zijn, is slechts het halve werk. Waar dieren zijn, kunnen muggen zijn. Gelukkig zijn er dierspecifieke technieken die kunnen helpen de bloedzuigende, virusverspreidende insecten op afstand te houden.

Muggenbestrijding voor paarden

Het is een ontnuchterende gedachte dat deze kleine insecten ernstige problemen kunnen veroorzaken bij paarden van wel 500 kg. Muggen zorgen voor meer dan alleen een ergernis bij paarden en hun eigenaren. Het beschermen van paarden tegen muggen is vooral belangrijk aangezien er vier verschillende door muggen overgebrachte virussen zijn die het paardenbrein kunnen verwoesten:

 1. Oosterse paarden encefalomyelitis (EEE)
 2. Westerse paarden encefalomyelitis (WEE)
 3. Venezolaanse paarden encefalomyelitis (VEE)
 4. West-Nijlvirus (WNV)

Op deze link kun je meer lezen over encefalomyelitis Virus 1, 2 en 3 komen in Europa en dus Nederland nog niet voor. Lees er meer over op de site van GDdiergezondheid.

In Oktober 2020 werd het eerste geval van het West-Nijlvirus vastgesteld in Nederland. Naar alle waarschijnlijkheid heeft een persoon dit opgelopen door een muggenbeet. In november van 2020 is het virus al bij meerdere mensen waargenomen. (bron: RIVM) De bovenvermelde paarden virussen kunnen ook overgedragen worden naar mensen. Muggenbestrijding op basis van Geïntegreerd Plaagdierbeheer (IPM) zou uit voorzorg overal waar vee aanwezig opgezet moeten gaan worden.   

Er zijn vaccins die behoorlijk effectief zijn in het voorkomen van infectie door een van de belangrijkste door muggen overgedragen paardenziekten. Naast vaccins zijn er echter technieken die paardeneigenaren kunnen gebruiken om de broedplaatsen van muggen te beperken:

 • Stilstaand water: Het lijkt misschien alsof we deze eerder hebben gehoord, maar het is en blijft de belangrijkste oorzaak voor muggenoverlast. De eerste stap in effectieve muggenbestrijding is altijd het aftappen en elimineren van stilstaand  water. Als de paarden drinken via een drinkvijver of -trog, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat die drinkbronnen goed worden doorgespoeld en vrij worden gehouden van onkruid en begroeiing.
 • De stalruimte: De stalruimte is waar paarden het meest staan en vatbaar zijn voor muggenbeten. Zorg ervoor dat vochtige vegetatie wordt verwijderd en dat alle gebieden met stilstaand water worden weggespoeld of opgevuld. Het bestrijden van muggen in een stal is vooral belangrijk, aangezien de dieren hier het grootste deel van hun tijd doorbrengen.
 • Circulerende lucht: Stilstaande lucht kan net zo gevaarlijk zijn als stilstaand water. Onbeweeglijke lucht houdt vocht en aangename geuren voor muggen zoals mest en afval vast. Probeer ventilatie in de hele schuur of stal te installeren om muggen in beweging te houden en de lucht voldoende te laten ventileren. Zorg voor voldoende aanvoerende frisse lucht. Stallen met een open structuur hebben normaliter voldoende ventilatie. 
 • Paarden in de wei: Paarden s`avonds de wei laten is vooral populair in de warmere zomermaanden. Helaas zijn muggen het meest actief tussen zonsondergang en zonsopgang. Vermijd zoveel mogelijk nachtelijke weidegang, vooral in gebieden in de buurt van waterbronnen.
 • Weiland irrigatie: Zorg ervoor dat het overtollige water binnen 24 uur na een irrigatie wordt afgevoerd. Dit zorgt ervoor dat verbranding en onkruid worden verminderd. Zorg ervoor dat hellingen een goede afwatering hebben. Een afwateringsgreppel aan de onderkant kan ook ongewenste plekken met stilstaand water verminderen.

Naast de schijnbaar eenvoudige handeling van een mug die een dodelijk virus overdraagt, voorkomt effectieve muggenbestrijding op paardenboerderijen dat deze prachtige dieren zichzelf en je eigendom beschadigen. Van paarden is bekend dat ze heftig reageren op muggenzwermen. Sommige zwermen kunnen groot genoeg worden om een ​​paard letterlijk dwars door weiland afrastering te laten rennen. 

Hoefschade kan ook het gevolg zijn van paarden die voortdurend op de aarde stampen als reactie op vliegen en muggen. Zowel koliek als verstoorde voedingsgewoonten blijven een gevaar in de aanwezigheid van onophoudelijke muggenzwermen. Naast paarden en afwateringssloten, hebben veel moderne boerderijen ook zorgen over vee. Wat kun je doen bij runderen, kippen en geiten bij het voorkomen van muggen?

TIPS Muggenbestrijding bij vee

Hoewel het waar is dat paarden en wilde vogels het meeste risico lopen om gebeten te worden door muggen, zijn ook vee zoals runderen en kippen kwetsbaar. Dieren die zich in één gebied verzamelen, misschien rond een watermassa, vormen een vruchtbare voedingsbodem voor muggen. 

Probeer de volgende TIPS die je kunnen helpen om ervoor te zorgen dat vee uit de buurt van zwerm muggen wordt gehouden:

 • Inspecteer weilanden regelmatig op drainage of gebieden die opnieuw moeten worden geëgaliseerd of bijgevuld. Er zijn vaak kleine stukjes met stilstaand water die met de hand kunnen worden opgevuld.
 • Zorg ervoor dat de dieren uit de wei blijven als de grond erg zacht is. Hoeven van vee creëren de perfecte habitat voor muggen wanneer ze afdrukken maken in de zachte aarde. Door de grond te laten uitharden voordat de dieren in de wei worden vrijgelaten, worden niet alleen de leefgebieden van muggen voorkomen, maar worden ook de wortels van het voedergewas beschermd.
 • Gebruik weilanden afwisselend zodat elke weide kan drogen en groeien tussen irrigatie en begrazing. Doe dit door een groot weiland op te splitsen in een aantal kleinere velden. Deze methode helpt ook om hoef schade te voorkomen, de productie van gevarieerd grasland te verhogen en een gezonder wortelstelsel te bevorderen, waardoor een betere wateropname mogelijk is.
 • Gebruik geen overtollige kunstmest, die in het irrigatiewater kan sijpelen en de productie van muggen in sloten en staande poelen verder stroomafwaarts kan bevorderen. 

De bestrijding van muggen voor kippen, geiten of andere boerderijdieren zal relatief hetzelfde zijn. Zorg ervoor dat kippenstallen, net als bij paardenstallen, boerderijen en schuren, zijn uitgerust met verlichting die muggen en vliegende insecten afstoot. Plaats buitenverlichting altijd op afstand van bedrijfsgebouwen. Zorg dat de lucht circuleert en wees altijd op je hoede voor stilstaand water, de grootste oorzaak van muggenplagen.

Echt belangrijk: Plaats buitenverlichting altijd op afstand van je huis en bedrijfspand en nooit er tegenaan. Laat spinnenwebben zitten als natuurlijk bestrijdingsmiddel.

Biologische muggenbestrijding

Insecten blijken altijd heerlijke snacks te zijn voor beestjes boven hun standplaats in de voedselketen. In veel gevallen is het gewoon een grotere, gemene kever die uiteindelijk geniet van een muggenmaaltijd, hoewel er genoeg beestjes zijn in het dierenrijk die ook muggen op hun menu hebben staan.

Probeer libellen voor insectenbestrijding. Libellen Nimfen zijn in beide levensfasen gevaarlijk voor muggen. Ze eten muggenlarven in hun nimfenstadium en smullen daarna ook van de volwassenen nadat ze zelf zijn getransformeerd. Laat de nimfen vallen in vijvers of andere wateren die vrij van onkruid worden gehouden. Haal libellen in de tuin tegen irritante muggen.

Hoewel het misschien moeilijker is om aan een populatie levende vleermuizen te komen, moeten alle nesten van hen rond de boerderij worden verwelkomd vanwege hun neiging om muggen te eten. Er kunnen ook vleermuiskasten worden geplaatst om de muggenetende diertjes aan te trekken. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, hebben zoogdieren meer te vrezen van een bloedzuigende mug dan van een vleermuis. Zeer weinig vleermuissoorten over de hele wereld zuigen echt bloed.

Misschien wel de meest efficiënte biologische middelen om muggen te bestrijden zijn muggenetende vissen. Vissen zoals Koi karpers, Shubunkin en Sarasa Comets vissen kunnen tot 500 muggenlarven per dag eten. 

Redenen voor muggenbestrijding

Muggenbestrijding kan een ontmoedigende taak lijken, niet in de laatste plaats vanwege hun veerkracht gedurende de seizoenen. Het beheren van dit probleem tijdens het runnen van een boerderij brengt ook een aantal unieke uitdagingen met zich mee.

Hoewel chemicaliën, vernevelaars en larviciden een optie zijn, vormen open land, vegetatie en grote stukken vee een complicatie. 

Terwijl sommige biologische agentia zich alleen richten op muggenlarven, kunnen andere mogelijk giftig zijn voor gewassen of vee. Juridische overwegingen spelen een rol, aangezien sommige toelatingen van insecticiden beperkte vormen van chemische bestrijding goedkeuren.

Plaats innovatie Ovi-Catch AGO muggenvallen

Gelukkig is er een technologie die uitvoerig is getest en waarvan het effect is bewezen. Er zijn apparaten beschikbaar die op een zeer innovatieve ongevaarlijke en relatief goedkope manier vrouwtjes muggen kunnen lokken, vangen en doden. Wist je dat alleen vrouwtjes muggen maar bijten en mannetjes niet?

Bij het overwegen van alle beschikbare opties voor grote boerderijen die al gewend zijn aan technologische innovatie, zijn gespecialiseerde muggenvallen de beste keuze.

Een voorbeeld van efficiënte muggenvangers zijn Ovi-Catch AGO muggenvallen welke de bijtende insecten in de val lokken waarin ze vervolgens hun eitjes leggen en vast komen te zitten aan een kleefplaat. 

Klik hier voor meer informatie over de Ovi-Catch AGO muggenvallen en hoe deze werken. Het maakt niet uit hoe de moderne boer van vandaag de altijd aanwezige muggen bedreigingen uitschakelt, het feit is dat de dreiging groeit. Effectieve muggenbestrijding beschermt niet alleen de gezondheid en het welzijn van mensen, paarden en vee, het zorgt er ook voor dat de voedselvoorzieningsketen ononderbroken door blijft gaan.

LEES OOK
Wat is een Ovi-Catch muggenvanger – muggenval?
Hoe gevaarlijk zijn muggenbeten? Tips tegen muggen.
Wat studies zeggen over de Ovi-Catch Muggenval
Horse Armor paardendeken – vliegendeken – insectendeken

Ik stel het erg op prijs dat je dit artikel hebt gelezen. Ik help je graag met informatie die voor jou zinvol is, of kan zijn over allerlei soorten ongedierte. Ik kan me voorstellen dat je, je soms zorgen maakt en een vraag wilt stellen over dit of een ander artikel. Ik moedig je aan om jou reactie of vraag hieronder in het commentaarveld te zetten. Ik zal je vraag altijd persoonlijk beantwoorden. Is dit artikel waardevol voor jou geweest, dan kan het dat ook zijn voor mensen in je omgeving. Wellicht vind je het leuk om dit artikel te delen met jouw favoriete sociale netwerk. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer tips & advies

Effectieve manieren om muggen te weren

Effectieve manieren om muggen te weren

Het is belangrijk om muggen op afstand te houden Ben jij ook op zoek naar effectieve manieren om muggen ​​te…
Muggenbeten bij paarden. Dit kun je eraan doen!

Muggenbeten bij paarden. Dit kun je eraan doen!

Muggenbeten bij paarden Voor elke ruiter heeft de gezondheid en het welzijn van zijn of haar paard de hoogste prioriteit.…
Muggenval ter bescherming van paarden

Muggenval ter bescherming van paarden

Proactief omgaan met muggenbeheersing Als je op dit artikel terecht komt dan zal je absoluut iets meer weten over hoe…
Wat studies zeggen over de Ovi-Catch AGO Muggenval

Wat studies zeggen over de Ovi-Catch AGO Muggenval

Wat zijn muggenvallen in AGO stijl? Er zijn duizenden soorten steekmuggen waarvan de vrouwtjes bijten en bloed opzuigen. Ze hebben…
  Winkelwagen
  Je winkelwagen is leeg!Terug naar Shop
   Calculate Shipping
   Ook handig bij jouw bestelling