#1 in veilig & duurzaam bestrijden

50g Luxan Brodilux Pasta (muizengif)

4,95

Luxan Brodilux Pasta 50 gram

 • Effectief tegen muizen in huis.
 • Klaar voor gebruik.
 • Zeer aantrekkelijk voor muizen.
 • Fluorescerende pigment technologie.
Inhoud 50 gram 

Luxan Brodilux Pasta 50 gram

Luxan Brodilux pasta is een lokaas op basis van de werkzame stof Brodifacoum. Muizen dienen enkele dagen van deze stof te eten. Afhankelijk van de overlast dien je meer of minder muizengif te zetten.

Kenmerken Luxan Brodilux pasta

Brodilux Pasta is een lokaas klaar voor gebruik in sachets van 10 gram, ter bestrijding van huismuizen (Mus musculus), in alle ontwikkelingsstadia van jong tot volwassen. Luxan Brodilux pasta bevat een zeer krachtige werkzame stof van de tweede generatie, Brodifacoum.

Dankzij zijn werkingsmechanisme sterven muizen en ratten enkele dagen na opname, zonder achterdocht tegen het lokaas bij andere leden van de kolonie te wekken.

Luxan Brodilux pasta beschikt over de volgende innovatieve eigenschappen

 • FLUO-NP technologie: door de fluorescerende pigment technologie kan het lokaas zelfs onder slechte lichtcondities gelokaliseerd worden indien het beschenen wordt met een UV lamp. Als het lokaas is gegeten, maakt de fluorescerende formulering de uitwerpselen van muizen en ratten onder UV licht duidelijk zichtbaar en biedt het de mogelijkheid om de knaagdieractiviteit te monitoren.
 • PASTA PLUS een uitgekiende formulering die een uitgebalanceerde mix van voedingscomponenten uit de voedingsindustrie combineert, zoals melkpoeder, suiker en vetten, verrijkt met granen, zeer smakelijk en aantrekkelijk voor muizen.
 • Dankzij zijn smakelijkheid is Luxan Brodilux pasta uiterst veelzijdig toepasbaar en wordt het gebruik aanbevolen op plaatsen waar een sterke concurrentie is met andere voedingsmiddelen. Luxan Brodilux pasta bevat een aversie opwekkende stof (denatonium benzoaat) om consumptie door de mens te voorkomen.

Gebruiksinstructies Luxan Brodilux pasta

 • Categorie gebruikers: breed publiek (niet professioneel)
 • Toepassingsmethode: kant en klaar voor gebruik.
 • Gebruik uitsluitend in professionele voerdozen voor muizen. (afsluitbaar)

Toepassing en frequentie

 • Huismuizen (Mus musculus) binnen: 30 tot 50 gram lokaas per lokaasdepot ( muizen voerdoos) Als er meer dan één muizen voerdoos nodig is, dan dient de minimale afstand tussen de voerdozen 2 tot 5 meter te zijn.
 • Aan het begin van de behandeling moeten de voerdozen ten minste iedere 2 tot 3 dagen gecontroleerd te worden en daarna minstens eenmaal per week, teneinde na te gaan of het lokaas wordt opgenomen, de voerdozen in tact zijn en om dode knaagdieren te verwijderen.
 • Vul het lokaas aan wanneer dat nodig is.

Risico beperkende maatregelen

Heb je last van muizen dan is het altijd raadzaam om de oorzaak te onderzoeken en gerichte maatregelen te nemen. Gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen is een laatste redmiddel als het echt niet anders kan. Je kunt zelf veel doen om overlast van muizen te beperken en zelfs uit te sluiten. Enkele preventieve maatregelen tegen muizen zijn:

 • Openingen vanuit kruipruimte dicht maken met rvs muizen gaas
 • Ventilatie openingen in spouwmuur dicht maken met rvs muizengaas
 • Gescheurde buitenmuren dichten met voegenrepartiekit
 • Open kelder ramen dicht maken
 • Leidingdoorvoeren afsmeren
 • Open verbindingen met spouwmuur afdichten
 • Voedsel rondom huis ( fruitbomen ) opruimen

Gebruik dit bestrijdingsmiddelen altijd veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie! Zie voor toepassing en gebruik het wettelijk gebruiksvoorschrift/gebruiksaanwijzing. 

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanduiding
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ….
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.