Groothandelsprijzen tot 10% korting!

Aanbieding!

Professionele Ontkalker VV

19,99

Sale!
Aanbieding!
Professionele Ontkalker VV Ontkalker VV is een krachtig reinigingsmiddel voor het veilig verwijderen van anorganische vervuilingen zoals kalk en roest op constructies en materialen. Tevens het product voor dieptereiniging van sanitair en keukens.
 • kalk verdwijnt als sneeuw voor de zon
 • niet schadelijk voor het milieu
Per liter

Groothandelsprijzen: meer bestellen = meer korting

€50 > 5% korting
€75 > 7.5% korting
€100 > 10% korting

Professionele Ontkalker VV

Deze professionele ontkalker wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganisme en heeft op de lange termijn geen negatieve invloed op het milieu. Deze professionele ontkalker bevat geen gevaarlijke stoffen voor het aquatisch milieu. 
 1. Altijd in de verhouding 1:5 tot 1:20 verdunnen met bij voorkeur warm water.
 2. Aanbrengen op het oppervlak dmv nevelspuit, spons of schuimlans.
 3. Afhankelijk van de vervuiling laten inwerken maar niet laten indrogen.
 4. Eventueel ondersteunen met spons, borstel of pad.
 5. Spoel het oppervlak goed na met water.
 • Plaats altijd een referentie proef op de te behandelen ondergronden om het esthetische en het technische resultaat te bepalen.
 • Raadpleeg voor specifieke toepassingen uw adviseur

Toepassing op geglazuurde tegels, RVS en geanodiseerd aluminium eerst uitproberen.

NIET GEBRUIKEN OP KALKHOUDENDE MATERIALEN!

Waarschuwing Gevaar. Bestanddelen: Fosforzuur. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding,  beschermende handschoenen dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

NA INSLIKKEN: de mond spoelen- GEEN braken opwekken.

Onmiddellijk een arts raadplegen- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/af douchen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Zie hier onze gebruikers TIPS

  Winkelwagen
  Je winkelwagen is leeg!Terug naar Shop
   Calculate Shipping