#1 in veilig & duurzaam bestrijden

Ratten bestrijden. Eerste hulp bij rattenoverlast

Tips & advies over ongedierte

Geschreven door: Francois van Iersel
Ratten bestrijden. Eerste hulp bij rattenoverlast

Producten: ratten bestrijden, ratten vangen, ratten verdelgen

Met deze producten ben je snel van het ongedierte uit dit artikel af!

rattenklem - rattenval budget ongedierte bestrijden
Professionele Rattenval (rattenklem)
3,25
Budget Ongedierte bestrijden rattenkist - rattenvoerdoos met 2 rattenklem
Professionele Rattenvoerdoos + klem 2x
12,85
rattenvoerdoos-rattenkist-met-rattenklem-BOB
Professionele Rattenvoerdoos + klem 1x
8,99
rattenvoerdoos-rattenkist met lokmiddel
Professionele Rattenvoerdoos Compleet (incl. klem en lokaas)
14,95

Ratten bestrijden

Ratten bestrijden zonder gebruik van rattengif.  In het bijzonder gaat dit artikel over bruine ratten. Deze rattensoort komt over het algemeen voor in stedelijke en landelijke gebieden en veroorzaakt daar meeste overlast en schade. 

bruine rat in de tuin-budget ongedierte bestrijden

Mijn doel met deze  artikel is dat particulieren, bedrijven, VVE`s, woningcorporaties, gemeenten en andere overheidsinstellingen zich bewust worden, en dat daardoor overlast van ratten teruggedrongen wordt, met als hoofddoel dat er geen of veel minder rodenticiden (rattengif) in de natuur en het milieu komen. 

Deze artikel is al handleiding bedoeld voor:

 • Individuele mensen
 • Individuele bedrijven
 • Overheidsinstanties
 • Scholen
 • VVE`s
 • Woningcorporaties
 • Bedrijventerreinen
 • Woonwijken

Als professioneel ongediertebestrijder is het mijn passie om het gebruik van rattengif zoveel als mogelijk uit te kunnen bannen. Dit kan ik alleen bereiken als mensen meer kennis hebben over de bruine rat, want dan kan men ook gepaste maatregelen nemen om rattenoverlast te voorkomen, te beheersen en onder controle te houden. Laat dit artikel over ratten bestrijden de leidraad zijn om het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen tegen ratten zoveel als mogelijk in te perken.

Waarom rattenoverlast in de kiem smoren?

Ratten zijn onhygiënische beestjes die ziekteverwekkende bacteriën en virussen bij zich dragen. Ze kunnen ziekten overdragen en verspreiden naar mensen en andere dieren zoals koeien, varkens, kippen, schapen en paarden. Rattenoverlast is daarom per definitie een gevaar voor de volksgezondheid. Elk bedrijf en particulier zou direct actie moeten ondernemen bij het zien van sporen van ratten. Rattenoverlast dient in de kiem gesmoord te worden om grotere problemen voor te zijn. 

Buiten Gebruik van rattengif

Buiten Gebruik van rattengif is per 1 januari 2017 verboden, mits men is aangemeld bij Inspectie en Leefmilieu, IPM gecertificeerd is en werkt volgens het Handboek buitengebruik rodenticiden. Er mag buiten alleen nog rattengif gebruikt worden door professionele ongediertebestrijders die aan deze eisen voldoen. De vraag is echter of het gebruik van rattengif wel nodig is en het gewenste resultaat oplevert. Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel rattenoverlast voorkomen kan worden als men bewuster omgaat met bepaalde zaken waar ik later in deze reeks op terug kom. 

In heel veel situaties is gebruik van rattengif niet eens nodig en daar is waar het in deze reeks artikelen uiteindelijk om gaat. “Eerste hulp bij rattenoverlast“ is meer bedoeld om overlast van ratten voor te zijn door het nemen van preventieve maatregelen, en bewuster om te gaan met voedsel en afval.

Welke Rattensoorten

Er zijn twee soorten ratten waarvan in Nederland het meeste overlast wordt ervaren, namelijk de Bruine rat en de Zwarte rat. Bruine ratten komen het meeste voor in Nederland en de Zwarte rat is meer in opkomst aan het komen. De zachte winters en het verminderde gebruik van rattengif zijn oorzaken waardoor de rattenpopulaties aan het toenemen zijn. Ik ben er nogmaals van overtuigd dat rattenpopulaties in de hand kunnen worden gehouden als mensen bewuster om gaan met de eerste levensbehoefte van ratten. Later meer hierover. 

Kenmerken van Bruine ratten :

 • Vacht is lichtbruin van kleur en de buik is wat lichter. ( Er zijn ook andere kleurvariaties)
 • Stompe kop
 • Grote oren
 • Fors van bouw
 • Gewicht 500 tot 600 gram
 • Staart is korter dan het lijf
 • Lichaamslengte volwassen rat 22 tot 30 cm

Kenmerken van Zwarte ratten :

 • Vacht is blauwgrijs tot zwart van kleur en de buik wat lichter.
 • Spitse kop
 • Kleine oren
 • Slank van bouw
 • Gewicht 150 tot 250 gram
 • Staart is langer dan het lijf
 • Lichaamslengte volwassen rat 14 tot 23 cm

Voortplanting van ratten

Ratten planten zich snel voort. Ze kunnen zich bij gunstige omstandigheden het gehele jaar voortplanten.  Normaliter planten ze zich het meest voor tussen maart en november als het weer wat warmer is. Tijdens zachte winters gaat de voortplanting ook door wat als gevolg heeft dat de populaties groter worden. 

Ratten zijn na 3 maanden geslachtsrijp en hebben een draagtijd van ongeveer 21 tot 24 dagen. De nestgrootte bedraagt gemiddeld 7 tot 10 jongen, welke na 3 maanden ook weer geslachtsrijp zijn. In theorie kan een wijfje 100 nakomelingen per jaar ter wereld brengen. Richtlijn is dat elk vrouwtje plus minus 35 jonge ter wereld brengt die zich ook weer gaan voortplanten. 

Waar leven Bruine ratten?

Bruine ratten zijn pas vanaf de 18e eeuw in Europa. Men denkt dat ze oorspronkelijk afkomstig zijn uit China. De bruine rat is de meest voorkomende rat in Nederland. De kleur zoals genoemd is niet per definitie een kenmerk van deze rattensoort. Bruine ratten komen voor in stedelijke en landelijke gebieden waar water in de buurt is. 

De stedelijke bruine rat vindt huisvesting in huizen en bedrijfsgebouwen in kelders, riolen, spouwmuren, plafonds, vloerdelen, containers en bosschages. De landelijke bruine rat vindt huisvesting is uitgeholde boomstammen, waterkanten, agrarische bedrijven en ook onder bosschages.

Bruine ratten leven in rioleringstelsels, onder en in gebouwen en op plaatsen met voedselaanbod zoals:

 1. Vuilstortplaatsen
 2. Slecht geregelde opslag en afvoer van huisvuil
 3. Plaatsen waar overmatig voer aanwezig is 
 4. Industriële objecten, grote gebouwen, appartementen complexen, flats, woonwijken
 5. Slootkanten
 6. Maiskuilen en mestputten bij agrarische bedrijven
 7. Graanopslagplaatsen

De bruine rat heeft een zeer groot aanpassingsvermogen en kan zich onder veel verschillende omstandigheden in leven houden. Ratten zijn met name in de nacht actief en verschuilen en nestelen zich in:

 • Houtstapels
 • Struikgewas
 • Openhaardhout
 • Slootkanten
 • Riolen
 • Mestputten en stapels
 • Vuilstortplaatsen
 • Kruipruimten
 • Spouwmuren
 • Containers
 • Vloerdelen

Bruine ratten zijn goede zwemmers, klimmers en gravers. Het zijn alleseters en hebben een voorkeur voor granen en vette zaden maar eten ook knolgewassen, groenten, fruit,vlees, vis, en soms jongvee. Ze slaan voedsel op in hun hol als voorraad. De bruine rat eet gemiddeld 15 tot 20 gram voedsel  en ze besmetten alles waar ze lopen met uitwerpselen, urine en speeksel. Hierdoor worden ook de ziekteverwekkende bacteriën verspreidt. 

Waar leven Zwarte ratten?

Zwarte ratten leven in tegenstelling tot de Bruine rat in droge hoge gebieden. Ze maken een nest van textiel, isolatie materiaal, papier en ander nestmateriaal. Ze komen oorspronkelijk niet uit Europa en komen hier sinds de middeleeuwen voor. Pest epidemieën werden door de zwarte rat verspreid. Deze rattensoort komt nog plaatselijk voor in Nederland alhoewel ze een behoorlijke opmars aan het maken zijn. Met name in havengebieden , een deel van Noord Brabant, Limburg en zeeland komen zwarte ratten voor. 

Zwarte ratten leven in gebouwen op hoge droge plekken zoals:

 1. Zolders
 2. Vlieringen
 3. Pakhuizen
 4. Overslagbedrijven
 5. Agrarische bedrijven
 6. Tussen plafonds
 7. Dakbeschot

Zwarte ratten zijn ook alleseters, maar hebben een duidelijke voorkeur voor granen, vette zaden, meel, en vruchten. Ze leggen ook een voedselvoorraad aan net zoals de bruine rat. Zwarte ratten eten gemiddeld 15 gram voedsel per dag.

Ratten bestrijden in 5 stappen

Eerste hulp bij ratten bestrijden helpt je bij het vinden van ratten en met wat je kunt doen tegen overlast van ratten. Iedereen kan zelf een inspectie houden bij zijn /haar woning of bedrijf, en ook zelf veel maatregelen nemen die preventief werken. Voorkomen is beter dan bestrijden is het motto van Budget Ongedierte Bestrijden. 

Rattenbestrijding begint met een goede inspectie en inventarisatie van de omgeving (wijk), rondom en in huis of  bedrijf. VVE`s, woningcorporaties, gemeenten, buurtverenigingen en flatbewoners zouden meer moeten gaan samenwerken en een ongediertepreventie team samen kunnen stellen. Ongediertepreventie teams die een oogje in het zeil houden en ervoor zorgen dat er direct gepaste maatregelen worden genomen als er dingen worden geconstateerd die ongunstig zijn voor de rattenbestrijding. 

Het ongediertepreventie team kan zo nodig een melding maken bij de gemeente, een ongediertebestrijder, en de bewoners. Het ongediertepreventie team ziet er op toe dat de hygiënische toestand in de wijk op peil blijft en er desgewenst mensen op aan spreekt als het ergens mis gaat. Het ongediertepreventie team staat met de buurtbewoners in contact en maakt ze bewust van oorzaken waar ratten op af komen. 

LET OP : Ik wil hier benadrukken dat samenwerking echt cruciaal is en dat rattenbestrijding een taak is van alle betrokken partijen. Het zal niet altijd meevallen, maar het is een taak van iedereen om je buurt vrij van ratten te houden. Niemand kan er alleen voor zorgen dat er geen ratten in de buurt zijn. Ook ongediertebestrijders kunnen in hun eentje een wijk niet vrij van ratten krijgen als mensen niet mee werken. 

Ratten bestrijden in 5 stappen

Met “ratten bestrijden is 5 stappen“ wil ik VVE`s, buurtverenigingen, bewoners, woningcorporaties en andere betrokkenen een leidraad geven hoe ze overlast van ratten kunnen voorkomen in de wijk, en rondom gebouwen.  Ik ga  stap voor stap uitleggen hoe je te werk kunt gaan. Ratten bestrijden komt simpelweg neer op het ontnemen van de eerste drie levensbehoeften van ratten. Ga je die verstoren dan zul je niet veel last van ratten in je buurt hebben. 

Dit heb je nodig om een goede inventarisatie te maken?

Om een goede inventarisatie te doen heb je een paar onmisbare spullen nodig, namelijk: 

 1. Goede schijnwerper
 2. Schrijfblok
 3. Pen of potlood
 4. Fotocamera

Schrijf je bevindingen op en maak foto`s van je waarnemingen. Deze kun je later bespreken met het ongediertepreventie team dat reeds is samengesteld. 

STAP 1. Inspectie ratten

Loop een keer rustig rond als het donker is. Als er ratten in de buurt zijn zie je ze misschien lopen en kun je zien waar ze wegschieten en zich schuil houden. Je krijgt dan ook een idee waar ze holen hebben. 

Kijk voor holen onder struiken, planten, straatwerk, plateau`s, containers, betonplaten, tegen gevels en muren. Let erop of je ronde openingen ziet van ongeveer 9 cm. Rattenholen hebben meestal een ingang en een uitgang(vluchtgang). Inspecteer ook kruipruimten, kelders, plafonds, schuren en garages.

Let er tijdens deze inspectie ook op of je uitwerpselen van ratten ziet liggen. Rattenpoep is vaak te vinden in de buurt van voedsel, langs muren, kabelgoten en op plafonds. 

Kijk goed of je ergens knaagschade ziet aan hout, plastic of containers. Ratten lopen vaak over dezelfde paden. Tussen struiken en bosschages worden dat wissels genoemd die van het ene naar het ander hol gaan. Op zand tussen struiken kun je precies zien of er een pad is gevormd met pootafdrukken. 

STAP 2. Opruimen en schoon maken

Sporen wissen

Opruimen en schoonmaken zijn simpele en eenvoudige handelingen die effectief zijn om overlast van ratten te voorkomen. Ratten bestrijden begint met het voorkomen van nestplaatsen want daar planten ze zich tenslotte voort. 

Ratten communiceren en trekken elkaar aan middels geur van hun urine en uitwerpselen. Het is daarom belangrijk om die geursporen te wissen. Dit doe je door op te ruimen en schoon te maken. Vergeet niet dat ook hier samenwerking met buren van doorslaggevend belang is. Vraag hen hetzelfde te doen, als dat jij doet. 

Voorkom nestplaatsen door oude rommel op te ruimen

Opruimen van oude rommel is een belangrijke stap in het voorkomen van nestplaatsen. Geef je ratten daar de gelegenheid toe dan zullen ze die zeker nemen. Ruim oude spullen die je nooit meer gebruik op, en sla spullen die je weinig gebruikt op in afgesloten plastic bakken. Nog maar al te vaak kom ik opslagplaatsen tegen die overvol liggen. Schuurtjes, zolders, garages en dergelijke met allerlei rommel die vaak niet meer wordt aangeraakt. Mijn advies is: afscheid nemen van die handel!

Onderhoud tuin

Vaak worden er rattenholen gevonden onder struiken, planten en houtstapels. Hou beplanting kort en overzichtelijk zodat je kunt zien of er holen gemaakt zijn. Neem de moeite om langere takken van gewassen even omhoog te tillen om goed te kunnen zien wat er gaande is. 

Wees bedacht met een klimop tegen je buitenmuur. Dit geeft ratten de kans om op eenvoudige wijze naar boven en binnen te komen. 

Hou dichte begroeiing van je buitenmuur vandaan en zo kort mogelijk. Voorkom dat ze de kans krijgen zich ongemerkt onder je planten te nestelen, of erger onder je fundering door laten kruipen. Maak holen die je ziet in je tuin dicht of sluit ze af. 

STAP 3. Ontneem voedsel

Ratten eten 15 tot 25 gram voedsel per dag. Ontneem ze hun voedsel en ze zullen elders hun heenkomen gaan zoeken.  Ga bewust om met huisvuil en zorg ervoor dat het niet bereikbaar is. 

Sla vuilnis thuis op in afgesloten containers of vuilnisbakken. Vuilnis weg zetten in een plastic vuilniszak is vragen om overlast van ratten. 

Zorg ervoor dat diervoeders van hond, kat, konijn, kippen en cavia’s `s nachts in afgesloten bakken zit. Laat diervoeders niet open en bloot staan. Strooi geen brood voor vogels en eendjes in de buurt. Gooi geen etensresten op straat.

STAP 4. Neem weringsmaatregelen

Met het nemen van weringsmaatregelen ontzeg je ratten de toegang tot je huis of bedrijf. Weringsmaatregelen zijn van cruciaal belang als het gaat om rattenoverlast. Deze knaagdiertjes zijn in staat om door beton en ijzer heen te knagen. Moeten ratten heel erg veel moeite doen om bij je binnen te komen, en is er niets te halen dan laten ze jou huis of appartementencomplex links liggen, en dat is wat je wilt.

Kijk tijdens de inventarisatie en inspectie die je doet heel goed naar openingen zoals, scheuren, doorvoeren en beluchting in de buitenmuur. Let binnen vooral op doorgangen van het ene naar het andere vertrek. Voorkom met weringsmaatregelen dat ratten binnen kunnen komen, en als ze binnen kunnen komen dat ze zich niet gelijk door heel het gebouw kunnen begeven. 

Gebruik voor het dichten van openingen goede professionele middelen die ervoor zorgen dat de weringsmaatregelen die je neemt duurzaam zijn. Je hebt er dan de minste omkijken naar. 

STAP 5. Ratten verjagen en bestrijden

Ratten bestrijden volgens conventionele bestrijding omvat het plaatsen van afgesloten bakken met rattengif. Deze manier van rattenbestrijding is sinds januari 2017 aan strenge banden gelegd omdat deze manier veel nadelige gevolgen heeft. Deze manier van bestrijding moet uitgevoerd worden volgens het Handboek “ Beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen“ Ongediertebestrijders moeten de cursus hebben gevolgd voor IPM ratten beheersing.

Ik volg nagenoeg alle cursussen die met ratten en muizenbestrijding te maken hebben. Ik gebruik zelf in de praktijk alleen giftige bestrijdingsmiddelen om deze beestjes te bestrijden als het echt niet anders kan. Als professioneel ongedierte advies bedrijf maken wij gebruik van verjaag en vangsystemen, waarmee we particulieren en bedrijven kunnen helpen. 

Bewustwording en verantwoordelijkheid bij ratten bestrijden

Belangrijker bij rattenbestrijding is naar mijn professionele mening het bewust maken van mensen, maar tegelijkertijd ook het bieden van oplossingen waar mensen gebruik van kunnen maken. Een gemeente dient ervoor bijvoorbeeld voor te zorgen dat er genoeg containers in een wijk staan zodat ook al het vuilnis erin gedaan kan worden en niet ernaast. In een woonwijk en bij pompstations dienen ook genoeg vuilnisbakken te staan. VVE`s dienen ervoor te zorgen dat het afvalmanagement goed geregeld is. Bezoekers en bewoners van drukke gebieden dienen ervoor te zorgen dat vuilnis in de daarvoor bestemde middelen wordt weggegooid. Ieder heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid als het gaat om rattenbestrijding. 

Heb je vragen of opmerkingen omtrent ratten bestrijden zet ze dan hieronder in het reactieveld.  Het is leerzaam voor iedereen die hierin is geïnteresseerd. 

Zie hier onze producten tegen ratten

LEES OOK
Last van de bruine rat. Dit kun je doen.
Handleiding zelf ratten vangen
Bruine rat in de tuin – bruine rat vangen

Ik stel het erg op prijs dat je dit artikel hebt gelezen. Ik help je graag met informatie die voor jou zinvol is, of kan zijn over allerlei soorten ongedierte. Ik kan me voorstellen dat je, je soms zorgen maakt en een vraag wilt stellen over dit of een ander artikel. Ik moedig je aan om jou reactie of vraag hieronder in het commentaarveld te zetten. Ik zal je vraag altijd persoonlijk beantwoorden. Is dit artikel waardevol voor jou geweest, dan kan het dat ook zijn voor mensen in je omgeving. Wellicht vind je het leuk om dit artikel te delen met jouw favoriete sociale netwerk.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Meer tips & advies

Rattenklem effectief zetten - Tips voor het zetten van rattenval

Rattenklem effectief zetten - Tips voor het zetten van rattenval

Rattenklem effectief zetten Een rattenklem effectief zetten vergt wat creatief denkwerk. Je dient ratten namelijk slimmer af te zijn om…
Ratten bestrijden - rattenval kopen

Ratten bestrijden - rattenval kopen

Ratten bestrijden Ratten bestrijden kan een lastige klus zijn. Het zijn sluwe slimme beesten die zich niet zomaar laten vangen…
Baby ratten - jonge ratjes - Hoe ontstaat een rattenplaag

Baby ratten - jonge ratjes - Hoe ontstaat een rattenplaag

Steeds meer meldingen van rattenoverlast Steeds vaker hoor en zie je meldingen in kranten, op tv en op internet over…
Voerdoos ratten en muizen - Waarom je ze altijd dient te gebruiken

Voerdoos ratten en muizen - Waarom je ze altijd dient te gebruiken

Hiervoor zijn voerdozen voor ratten en muizen bedoelt Een voerdoos voor ratten of muizen is bedoelt om giftige bestrijdingsmiddelen zoals…
Ook handig bij jouw bestelling